[color=#333333][size=4][b]Cơ sở Chúng tôi chuyên cung cấp bột cá làm phân bón[/b] [b]với chỉ tiêu sau:[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]a. Bột cá 15[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Đạm: 15% min[/b]
[b]- Tro : 20 - 25%[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Xuất xứ Việt Nam[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]b. Bột cá 35[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Đạm : 35%[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Tro: 20-25%[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]- Xuất xứ Việt Nam

Chúng tôi giao hàng tận nơi với số lượng tối thiểu là 10 đến 15 tấn.[/b][/size][/color]

[color=#333333][size=4][b]Qúy cá nhân hoặc công ty có nhu cầu xin liên hệ: 0937392133 gặp Hằng hoặc email hangtran078@gmail.com[/b][/size][/color]