Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác
04-12.doc