- Để quảng bá bài viết của mình lên công đống mạng xã hội Facebook và trên chính website diendancongty.com thì bạn phải có bài viết của mình trên website www.diendancongty.com trước tiên bạn thực hiện các bước thứ tự như sau:

1. Like bài viết mà bạn thích nhằm giới thiệu quảng bá nội dung bài viết lên mạng xã hội FaceBook và trên chính website www.diendancongty.com thì bạn thực hiện theo hình hướng dẫn dưới dây.


2. Những bài viết mà bạn nhất thích ( Like facebooK ) sẽ được xuất hiện trên chính Website www.diendancongty.com tại vị trí sau 12 giờ: