Tên chính thức : - Công ty TNHH thiết kế Thái Bình Dương
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2500264357-001
3. Ngày cấp : 5/12/2006
4. Địa chỉ trụ sở : Đình ấm phường Khai quang, Tỉnh Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc
5. Điện thoại :
6. Tên giám đốc :
7. Ngành nghề kinh doanh :

Quý khách Đăng Ký Thành Viên Tại Đây để đăng tin giới thiệu đầy đủ về doanh nghiệp bạn.

VNIC.,Co LTD Kính chúc quý công ty đạt nhiều thành công trong kinh doanh

-----------------------www.dichvucongty.com-----------------------